Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu các Cục quản lý đường bộ I, II, III, IV, các Sở GTVT tăng cường xử lý các cửa hàng xăng dầu đấu nối đường dẫn vào hệ thống QL.

Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức giao thông của đường dẫn ra, vào tại một số cửa hàng bán xăng dầu còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Do đó, đối với các tuyến, đoạn tuyến QL chưa có quy hoạch điểm đấu nối yêu cầu Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh, TP sớm hoàn thiện quy hoạch, thỏa thuận với Bộ GTVT trước ngày 30/6/2015, trong đó, cập nhật quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu. Đối với cửa hàng xăng dầu đã được Bộ GTVT thỏa thuận đấu nối vào QL, yêu cầu các đơn vị kiểm tra, yêu cầu chủ cửa hàng lập hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông trình cơ quan quản lý đường bộ xem xét chấp thuận và cấp phép thi công. Đến thời điểm này, các cửa hàng xăng dầu không có trong quy hoạch điểm đấu nối sẽ phải dừng hoạt động.