Kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề “nóng”

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị Sơ kết công tác công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, được tổ chức ngày 1/7.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Kiểm tra của Đảng bộ TP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Nổi bật là UBKT Thành ủy tiếp tục xác định công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều bảo đảm khách quan, chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm đều phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm hoặc xử lý kỷ luật. Từ đó đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 153 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận 122 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 trường hợp. 22 trường hợp đã thi hành kỷ luật xong, còn lại đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Trong đó, UBKT Thành ủy đã kết luận, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 394 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 229 trường hợp, cảnh cáo 71 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ 20 trường hợp. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng... góp phần phục vụ tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục thời gian tới. Trong đó, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát nên chưa thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, làm ảnh hưởng chung tới hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP. “Có cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp năng lực còn hạn chế, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám đấu tranh với những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên dẫn đến chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, nhất là các vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, lòng, lề đường, vỉa hè... Những sai phạm trong các lĩnh vực này nhiều năm qua đã xử lý nhiều, với những hình thức kỷ luật nghiêm minh, song đến nay, vẫn còn những cán bộ sai phạm. Do đó, cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ giám sát theo Điều lệ Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cần kịp thời phát hiện những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm để ngăn chặn kịp thời. Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện giám sát mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện kỷ cương hành chính, quy chế hoạt động của các cấp ủy, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan hành chính, DN. Cùng với đó, UBKT các cấp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, vô tư. Để đạt được kết quả này, UBKT các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần