Kiến nghị kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm trong bổ nhiệm tại Bộ Công Thương

Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương từ 1/1/2015 - 30/6/2016.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp, gồm: 55 trường hợp cấp vụ, 42 trường hợp cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 trường hợp; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 1 trường hợp (cấp vụ). Trong đó, đáng chú ý có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu, tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước, 3 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ... Đặc biệt, 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua thi tuyển công chức; 1 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng đúng quy định... Trong giai đoạn này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Cán sự, Thường trực ban Đổi mới và Phát triển DN. Bộ này báo cáo hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Thanh vì ông đã chuyển công tác về Hậu Giang từ 27/5/2015, các nội dung liên quan đến ông cũng đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Từ kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm để xử lý; thực hiện đúng số cấp phó theo quy định. Đồng thời, cần thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý với 2 trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định và các quyết định liên quan; kiểm tra hồ sơ tuyển dụng công chức với 1 trường hợp được tiếp nhận năm 2008 và xử lý những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định (nếu có). Ngoài ra, đề nghị cơ quan này quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện còn thiếu; xem xét miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ...