DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Kiến nghị xử lý hơn 17.500 tỷ đồng vi phạm quy định chi ngân sách

10-01-2015 18:15
Kinhtedothi - Năm 2014, hoạt động thanh tra của Bộ Tài chính đã phát hiện kiến nghị xử lý 17.408 tỷ đồng và 6. 241.443 USD vi phạm quy định chi ngân sách.
Năm 2014, hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính vừa thực hiện những cuộc thanh tra toàn diện theo đối tượng để đánh giá việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách, vừa tổ chức các cuộc thanh tra theo chuyên đề, chuyên sâu nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của Bộ, của ngành. 

Các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của các bộ, ngành, Thanh tra Bộ Tài chính đều  đảm bảo bố trí lực lượng cán bộ để hoàn thành tốt phục vụ kịp thời nhiệm vụ, yêu cầu quản lý tài chính - ngân sách.
Anhr minh họa
Anhr minh họa
Thanh tra Bộ và các Tổng cục đã triển khai thực hiện 70.571 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, như: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế, hải quan, nợ công, dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm.

Thanh tra tập trung vào các kĩnh vực nóng, được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi nhiều cơ chế, chính sách và chấn chỉnh công tác quản lý điều hành tài chính, ngân sách, giá cả trên thị trường, như: Việc quản lý, bình ổn giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu (sữa, xăng dầu); quản lý nợ công và sử dụng nguồn vốn vay ODA; công tác hoàn thuế GTGT; ưu đãi, miễn giảm thuế.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 17.408 tỷ đồng và 6.241.443 USD (tăng thu NSNN 13.961 tỷ đồng và 6.241.443 USD; giảm chi ngân sách 1.346,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.047,4 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1.053,5 tỷ đồng). 
TAG: