Kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4230/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 gồm 21 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng ban; Cơ quan Thường trực là Sở Y tế Hà Nội.
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19. 
Quyết định cũng bao gồm thành lập 6 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo TP, gồm: Tiểu ban Y tế do Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.
Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Truyền thông do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai làm Trưởng Tiểu ban.
Nhiệm vụ của các tiểu ban là xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo TP. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo TP, Trưởng ban Chỉ đạo TP, UBND TP, Chủ tịch UBND TP về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.
Các tiểu ban cũng chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo TP; với các sở, ban, ngành thành phố; các quận, huyện, thị ủy; HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo TP và của tiểu ban; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của tiểu ban; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo TP, Trưởng ban Chỉ đạo TP về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo.