Kinh phí đào tạo năm 2012 sẽ tăng 15%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo dự kiến phân bổ của Bộ GD&ĐT, năm 2012, kinh phí đào tạo học sinh, sinh viên TCCN, dạy nghề, CĐ, ĐH, sau ĐH là 2.080 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2011.

Trong đó, hơn 1.929 tỷ đồng là chi thường xuyên cho đào tạo; 354,5 tỷ đồng dành để chi bù học phí cho các trường sư phạm; 36 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đối với các trường tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; chi đào tạo chương trình tiên tiến 99,1 tỷ đồng... Ngoài ra, ngành GD&ĐT dự kiến chi 35 tỷ đồng để triển khai, thực hiện các đề án, chương trình quan trọng khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần