Kinh tế - xã hội Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2020

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn nhưng tỉnh Nghệ An vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 11/12, tại TP Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trình bày tại kỳ họp cho biết, năm 2020 trong bối cảnh khó khăn nhưng tỉnh nhà vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Cụ thể, bằng nhiều giải pháp, toàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid -19. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,45%; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 15.992 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, đạt 4,99%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến có 281/411 xã đạt chuẩn, tăng 36 xã so với năm 2019; có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới…
 Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nhìn chung năm 2020, trong bối cảnh việc thực hiện kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn giữ được ổn định, với 20/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.
Cũng tại phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Theo đó, giai đoạn này, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân cả giai đoạn ước đạt 7,2%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (6,6%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt hơn 314 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 15,71%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán Trung ương giao. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 dự kiến giảm còn 3%. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa. Tỉnh đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải thiện qua từng năm…
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc. Trong đó, về kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng…
Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An lần này, sẽ xem xét 33 báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Dự kiến sẽ thông qua 24 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong đó, đáng quan tâm là dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021…
Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An  lần thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 20 16 – 2021 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 11 - 13/12).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần