Ký giao ước thi đua ngành TN&MT vùng Đồng bằng Sông Hồng

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Hà Nội, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) của 10 tỉnh, TP thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng thuộc Cụm thi đua số 1 (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ ký Giao ước thi đua năm 2019.

Theo đó, nội dung thi đua trong năm 2019 của Cụm thi đua số 1 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành do tỉnh, TP đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Ngành TN&MT của 10 tỉnh, TP thuộc vùng đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua khen thưởng năm 2019
Căn cứ vào nội dung công tác của tỉnh, TP về phương pháp quản lý nhà nước của ngành TN&MT, các đơn vị thành viên xây dựng kết hoạch tổ chức hoạt động thi đua năm 2019, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, đơn vị vững mạnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; Tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao; Tọa đàm học hỏi kinh nghiệm về phương pháp quản lý hành chính gắn với ngành; Theo dõi, kiểm tra và nhân rộng mô hình thi đua tiên tiến; Phát động công chức, viên chức thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn của ngành và của đất nước.
Các hoạt động thi đua sẽ được chia thành các đợt I (từ tháng 1 – hết tháng 6/2019), Đợt II (từ tháng 7 – hết tháng 12/2019). Phong trào thu đua ngành TN&MT tại Cụm thi đua số 1 năm 2019, Sở TN&MT Hà Nội đã được Bộ TN&MT phân công làm Cụm trưởng, Sở TN&MT Hà Nam làm Cụm phó. Đây sẽ là những đơn vị chủ trì để tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng trong năm 2019 của ngành.
Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ TN&MT) Trương Văn Đạt cho biết, năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và ngành TN&MT, năm 2019 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và ngành.
“Với mục tiêu đổi mới trong công tác thi đua và khen thưởng, chủ đề trọng tâm trong năm 2019 là: Kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – bứt phá của ngành TN&MT cho mục tiêu phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Cụm thi đua khen thưởng số 1 – Bộ TN&MT sẽ cùng nhau để thực hiện các kế hoạch thi đua của năm và cùng nhau ký kết giao ước để nỗ lực thi đua đạt thành tích cao nhất, để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước” – ông Trương Văn Đạt chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần