DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lái xe công nghệ, shipper tự do, lao động làm nông nghiệp...gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có được xem xét hỗ trợ?

Oanh Trần
28-08-2021 17:19
Kinhtedothi – Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, lái xe công nghệ, shipper, lao động làm nông nghiệp, tổ bảo vệ dân phố được xem xét hỗ trợ theo Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP Hà Nội, nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 5 của quyết định này.
Tin liên quan
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các quận, huyện gặp khó khăn trong việc xác định người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).
Cụ thể như người lao động làm nông nghiệp, lái xe công nghệ, shipper, bảo vệ tổ dân phố có thu nhập chính là xe ôm, có thuộc đối tượng lao động tự do để được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 3642/QĐ-UBND? Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có phản hồi cho từng trường hợp đối tượng.
Lái xe công nghệ như Grap, Uber,... không có hợp đồng lao động được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND. Ảnh: Internet.
Đối với người lao động làm nông nghiệp, thời gian nông nhàn họ đi buôn bán nhỏ lẻ khi thực hiện giãn cách xã hội mất việc làm: Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND và phụ lục cách thức tổ chức thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 3642/QĐ-UBND, Sở LĐTB&XH Hà Nội đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối với những trường hợp cụ thể. Trong đó, cần xét duyệt đến công việc người lao động làm trong thời gian nông nhàn là công việc tạo ra thu nhập chính. Nếu người lao động đó đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND thì được xem xét hỗ trợ. (Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND quy định người lao động tự do được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện: Cư trú hợp pháp; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021).
Các đối tượng là lái xe công nghệ như Grap, Uber,... không có hợp đồng lao động với công ty; các đối tượng shipper tự do, shipper công nghệ như Now, Ahamove không có hợp đồng lao động với công ty, được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND.
 Các đối tượng shipper tự do, shipper công nghệ không có hợp đồng lao động với công ty, được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND. Ảnh: Internet.
Người lao động hiện tại làm chức danh bảo vệ các tổ dân phố trên địa bàn các phường; những đối tượng này hưởng phụ cấp hàng tháng nhưng nguồn thu nhập chính là xe ôm và những công việc tự do khác, bị mất việc làm do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND có được duyệt hưởng hỗ trợ theo Quyết định 3642/QĐ-UBND đối với nhóm lao động tự do? Về trường hợp này, Sở LĐTB&XH Hà Nội phản hồi: Căn cứ vào Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND và phụ lục cách thức tổ chức thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 3642/QĐ-UBND, đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể, trong đó cần xét duyệt đến công việc tạo ra thu nhập chính của người lao động. Nếu người lao động đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND thì được xem xét hỗ trợ.
Với trường hợp hộ kinh doanh đã được hỗ trợ 3.000.000 đồng theo quy định tại Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, vợ/chồng, con của chủ hộ kinh doanh cùng làm việc trong hộ kinh doanh này mà không phát sinh quan hệ lao động thì không thuộc đối tượng hỗ trợ là lao động tự do.
Sở LĐTB&XH Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khi triển khai thực hiện tra cứu các nội dung Hỏi -  Đáp trên cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTB&XH tại địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap.