Làm lộ đề thi bị phạt 30 triệu đồng, ép học sinh học thêm bị phạt 10 triệu đồng

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, để lấy ý kiến đến hết ngày 25/11/2018. Dự thảo quy định, phạt tiền đến 10 triệu đồng nếu ép buộc học sinh học thêm; phạt tiền đến 30 triệu đồng nếu đưa đề thi ra ngoài trong thời gian thi.

Ảnh minh họa
Tổ chức dạy thêm trái phép bị phạt 15 triệu đồng
Trong dự thảo đưa ra nhiều mức phạt đối với các hành vi vi phạm về tổ chức dạy thêm. Theo đó, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi không đảm bảo cơ sở vật chất.
Thực hiện không đúng quy định về công khai thông tin tổ chức dạy thêm, bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.
Hành vi sử dụng người dạy thêm không đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu; tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa, bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu.
Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm không đúng địa điểm đã được cấp phép; tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng, không đúng nội dung đã được cấp phép. Trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông, bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Tổ chức hoạt động dạy thêm khi giấy phép đã hết hạn, bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ép buộc học sinh học thêm bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.
Bị phạt 80 triệu đồng khi tuyển sinh vượt chỉ tiêu
Dự thảo cũng quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh. Cụ thể, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, không công khai đề án tuyển sinh, công khai thông tin trong đề án tuyển sinh sai sự thật, công khai không đúng thông tin liên quan đến tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thu nhận hồ sơ hoặc hỗ trợ tuyển sinh khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành khi chưa được cấp phép.
Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ vượt quá số lượng so với chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép, từ 20% đến 40% bị xử phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng; vượt từ 40% trở lên bị phạt 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.
Đưa đề thi ra ngoài trong giờ thi bị phạt 30 triệu đồng
Các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng bị xử phạt với các mức độ khác nhau. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định hoặc nhập điểm vào máy vi tính không đúng với điểm thực tế của bài thi.
Đối với hành vi đánh tráo bài thi hoặc lấy bài của thí sinh này giao cho thí sinh khác, bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định hoặc chấm thi không đúng hướng dẫn.
Hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi hoặc đưa đề thi ra ngoài trong thời gian thi hoặc đưa bài từ ngoài vào phòng thi trong giờ thí sinh làm bài, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Xúc phạm thân thể người học bị phạt 30 triệu đồng
Các hành vi vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục cũng bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục và buộc phải xin lỗi công khai. Hành vi xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Dự thảo nghị định cũng quy định, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học.
Chánh thanh tra được phạt tiền lên tới 100 triệu đồng
Trong dự thảo quy định, Chánh Thanh tra sở GD&ĐT có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục cấp Sở có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Cụ thể, trưởng đoàn thanh tra được phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt.
Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT có quyền phạt cảnh cáp và phạt tiền đến mức tối đa là 100 triệu đồng.