Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai:

Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Đông Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Sau 20 năm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hoàng Mai đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND quận Trần Quý Thái khẳng định.

Ngày 5/7/2022 NHCSXH quận Hoàng Mai đã tổ chức đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Ảnh AT
Ngày 5/7/2022 NHCSXH quận Hoàng Mai đã tổ chức đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Ảnh AT

Ngày 5/7, NHCSXH quận Hoàng Mai đã tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Ba mục tiêu

Cách đây 20 năm, NHCSXH quận Hoàng Mai được thành lập với 3 mục tiêu chính: Giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là 4.986 triệu đồng, đến nay, NHCSXH quận Hoàng Mai đang triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 257.259 triệu đồng với 4.448 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ dự nợ lớn nhất với 237.146 triệu đồng với 4.378 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,06%.

UBND Quận đã cân đối ngân sách chuyển 28.293 triệu đồng sang NHCSXH quận để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của quận về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phương thức cho vay chủ yếu tại NHCSXH hiện nay là cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 14 điểm giao dịch của NHCSXH đều đóng tại trụ sở 14 UBND phường, thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định trong tháng thông qua 14 Tổ TK&VV.

"Năm 2022, số vốn ủy thác từ ngân sách quận sang NHCSXH quận để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã lên đến 5 tỷ đồng" - Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận Lê Mạnh Toàn.
"Năm 2022, số vốn ủy thác từ ngân sách quận sang NHCSXH quận để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã lên đến 5 tỷ đồng" - Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận Lê Mạnh Toàn.

Các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và danh sách khách hàng đang vay vốn cũng như các thông tin về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn của từng chương trình cho vay của NHCSXH đều được niêm yết công khai.

Đến nay, NHCSXH quận đã giúp cho 48.544 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 1.725 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 51.028 lao động. Giúp cho 343 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; 31 hộ gia đình vay vốn để mua nhà ở xã hội; 8 chủ cơ sở giáo dục mầm non vay vốn để cải tại lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Giám đốc NHCSXH quận Thân Văn Việt cho biết: “Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận. Đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của NHCSXH cung cấp. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm đạt 8 - 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ”.

3 mục tiêu chính của  NHCSXH: giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh NH
3 mục tiêu chính của  NHCSXH: giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh NH

Hiện trên địa bàn quận có 25 hộ nghèo với 77 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 0,004%/tổng số dân; 168 hộ cận nghèo với 491 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 0,03%/tổng số dân, kế hoạch hằng năm giải quyết việc làm cho 5.600 lao động. Điều này cho thấy cần tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với địa bàn quận Hoàng Mai, nhất là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: “Thành tích của NHCSXH quận Hoàng Mai trong 20 năm qua là đáng tự hào. Tổng nguồn vốn hoạt động tại đơn vị đã tăng 17,2 lần so với thời điểm mới đi vào hoạt động đã khẳng định điều đó. Từ thành tích đã đạt được, cán bộ, nhân viên NHCSXH quận phải luôn luôn “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” kịp thời hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi để các hộ sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt, khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch Covid-19”.

Theo đó, NHCSXH quận Hoàng Mai tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường.