Làm việc trong môi trường bức xạ được hưởng phụ cấp 70%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định 45/2014/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quyết định, người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ được hưởng mức phụ cấp 70%. Người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ được hưởng mức phụ cấp 50%. Người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ được hưởng mức phụ cấp 40%. Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp này được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối tượng áp dụng là những công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác….

Quyết định cũng quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp khi đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đi công tác, học tập trong nước không trực tiếp làm các công việc được phân công thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử liên tục từ 6 tháng trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 3 tháng trở lên, trừ trường hợp nghỉ để chữa bệnh; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Kinh tế đô thị cuối tuần