DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp

25-07-2014 15:57
Kinhtedothi - Ngày 25/7, Sở TN&MT Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thành lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn TP, giữa Sở TN&MT và các tổ chức liên quan.
Mục đích của mạng lưới là sự hình thành liên kết giữa các sở, ban, ngành với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại lễ ký kết, đại diện các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn đã chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng, thúc đẩy sự tham gia của các bên có liên quan. Đồng thời, hỗ trợ các thành viên trong công tác xây dựng năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông.

Qua đó, đóng góp cho TP Hà Nội các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp cải thiện công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác kiểm soát ô nhiễm công nghiệp hướng tới bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xã hội bền vững...
TAG: