Lấy ý kiến đóng góp về tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/8, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị để lấy ý kiến đóng góp về việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là đánh giá hoạt động của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy.

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và gần 300 đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết TƯ4, Thành ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố để quán triệt, triển khai đến cấp ủy các cấp. Thành phố cũng tổ chức hội nghị quán triệt lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của trên 2000 cán bộ chủ chốt với các hình thức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện Nghị quyết sáng tạo, thiết thực. Đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên của Hà Nội đều được học tập, nắm rõ những nội dung cơ bản về đợt chỉnh đốn Đảng lần này. Đảng bộ thành phố đã xây dựng chương trình hành động gắn với 9 Chương trình công tác lớn, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Chương trình 01 về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung thực hiện một số đề án để kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, để từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, thành phố đã bước đầu mở lớp đào tạo được 300 cán bộ nguồn cho ngành kiểm tra, tuyên giáo, tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực cũng cho biết thành phố cũng thực hiện đóng góp ý kiến đối với các tập thể, cá nhân của Trung ương, đặc biệt là Bộ Chính trị và Ban Bí thư  với sự thẳng thắn, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng cao. Thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương,  Thành ủy đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá của các bộ, ngành và một số cơ quan của thành phố về các ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ. Đến nay, đã có 107 đơn vị và 831 ý kiến được gửi về với sự chân thành, trách nhiệm cao, trong đó tập trung đề nghị cần có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn của Ban thường vụ Thành ủy. Tại các địa phương, đảng bộ trực thuộc, công tác này cũng đang được nghiêm túc triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết TƯ4 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Công Soái nhấn mạnh Thành ủy luôn trân trọng với tinh thần cầu thị cao để mong nhận được nhiều  ý kiến đóng góp quý giá của các cán bộ lão thành. Phó Bí thư Thường trực đề nghị các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của thành phố với kinh nghiệm, trí tuệ cao, nhất là chuyên gia của một số lĩnh vực sẽ tham gia đánh giá để giúp Ban Thường vụ Thành ủy hoạt động hiệu quả hơn.

Ngay sau hội nghị, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt sẽ đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung đóng góp ý kiến kiểm điểm và các giải pháp khắc phục thiếu sót khuyết điểm đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ sẽ tập trung vào 3 nội dung: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lui tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan. Các ý kiến sẽ đánh giá rõ tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên về sự gương mẫu trong tư tưởng đạo đức, trách nhiệm trong quản lý, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sự trung thực kê khai tài sản, có hay không việc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ…

Dự kiến việc lấy ý kiến các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 8/2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần