Lương tối thiểu vùng có thể tăng đến 230.000 đồng

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng - 230.000 đồng so với hiện nay.

Đây là đề xuất mức lương áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. (Đây là mức lương dành cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, không phải dành cho công chức, viên chức...).  
Khi mức lương tối thiểu vùng 2018 tăng 6,5% được Chính phủ thông qua sẽ đáp ứng được tới 96% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.
Theo đó, lương tối thiểu vùng năm 2018 bao gồm 4 mức. Mức 3,98 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng 1. Mức 3,53 triệu đồng, áp dụng đối với vùng 2. Mức 3,09 triệu đồng/tháng, áp dụng cho vùng 3. Mức 2,76 triệu đồng/tháng cho vùng 4.

4 mức lương tối thiểu trên, tăng từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng so với hiện hành năm 2017. Tính theo tỉ lệ phần trăm, mức bình quân tăng 6,5%; theo vùng miền từ 6,1 - 7,0%.
Theo Bộ LĐTB&XH, mức tăng lương tối thiểu vùng 2018 được tính toán trên cơ sở bù trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến 4 - 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho NLĐ. Bên cạnh đó, cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2 - 2,5% để thực hiện theo lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của NLĐ.

Và, nếu thực hiện theo phương án nêu trên sẽ đáp ứng được khoảng từ 92 - 96% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình tùy theo từng vùng.

Bộ LĐTB&XH cho rằng, phương án điều chỉnh lương trên đã tính đến tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn còn khó khăn. Cũng như, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của DN, dự báo tăng bình quân khoảng 0,55 - 0,6% (ngành Dệt may, Da giày chi phí tăng khoảng 1,15 - 1,2%); từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và có cân đối tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Mức điều chỉnh cũng đã tính toán đến quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng từ năm 2018. Theo đó, NLĐ ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và tiền lương cũng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (đóng theo mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác).

Các DN trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng

Số liệu điều tra 2.000 DN do Bộ LĐTB&XH thực hiện, cho thấy mức tiền lương bình quân thấp nhất DN thực trả cao hơn mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định năm 2016. Cụ thể, vùng 1 là 3,84 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,55 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,10 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 2,66 triệu đồng/tháng. Mức lương bình quân của NLĐ trong các loại hình DN năm 2016 đạt 6,04 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,3% so với năm 2015.

6 tháng đầu năm 2017, mức lương bình quân của người lao động trong các loại hình DN ước đạt 6,28 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần