Miễn giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng cho người dân huyện Cát Hải

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đồng ý về việc miễn phí, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng đối với người dân huyện Cát Hải.

Theo đó, những năm qua, được sự quan tâm của TP trong việc tạo điều kiện miễn, giảm giá dịch vụ qua phà Gót-Cái Viềng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải.

Năm 2022, TP tiếp tục chỉ đạo từ ngày 1/1 cho đến khi TP lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Gót-Cái Viềng sẽ miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; giảm giá dịch vụ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (gồm: hành khách đi bộ, hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại, xe máy); phương tiện ô tô dưới 09 chỗ ngồi (không kinh doanh)của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải.

UBND TP giao huyện Cát Hải rà soát, lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện miễn, giảm giá dịch vụ gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để được cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định; định kỳ hàng quý cập nhật biến động danh sách đối tượng miễn, giảm giá gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để thực hiện.

Hải Phòng sẽ miễn giảm giá vé phà cho người dân huyện đảo Cát Hải.
Hải Phòng sẽ miễn giảm giá vé phà cho người dân huyện đảo Cát Hải.

TP Hải Phòng giao Sở GTVT Hải Phòng chỉ đạo đơn vị đang vận hành tuyến phà Gót-Cái Viềng xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức miễn, giảm giá được chấp thuận, đảm bảo trật tự ATGT; trường hợp doanh thu từ giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà không đủ bù đắp chi phí, đơn vị lập báo cáo, đề xuất ngành chức năng trình thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ, miễn giảm vé qua phà và ngược lại.