Năm 2012, Hà Nội có thêm 9.340 biên chế công chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2012 đã được HĐND TP thông qua.

Theo đó, năm tới, Hà Nội có 9.340 biên chế công chức (trong đó có 54 biên chế công chức dự phòng) và 120.268 biên chế sự nghiệp (trong đó có 500 biên chế dự phòng). Số lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính là 1.476 người; Định mức lao động trong các trường mầm non công lập tự chủ và số cô nuôi trong các trường mầm non công lập của TP năm 2012 là 18.638 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần