Năm 2013, phấn đấu doanh thu bảo hiểm tăng 10,1%

Chia sẻ

KTĐT - Năm 2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm (BH) toàn thị trường ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011, trong đó doanh thu phí BH phi nhân thọ ước đạt 22.675 tỷ đồng và doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 17.916.

Theo Cục Quản lý, Giám sát BH (Bộ Tài chính), trong năm 2013, Cục sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc thị trường BH và các doanh nghiệp BH với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả. Phấn đấu trong năm 2013, dự kiến tổng doanh thu phí BH đạt 44.685 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2012.