Năm 2013, sẽ nghiên cứu và đề xuất mô hình giám sát tài chính

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 23/1, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đã tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động và xây dựng định hướng trong thời gian tới.

Năm 2013, NFSC sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính và phương pháp đánh giá, nhận diện và đo lường rủi ro; nghiên cứu và đề xuất mô hình giám sát tài chính quốc gia từng bước áp dụng chuẩn mực quốc tế...