Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong hệ thống văn phòng cấp ủy

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 23/7, Văn phòng Thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy và công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy viên T.Ư đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng cấp ủy các cấp TP đã tập trung tham mưu, phục vụ giúp cấp ủy, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác gắn với thực hiện năm chủ đề năm 2022. Tham mưu việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2021.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Văn phòng các cấp ủy đã duy trì công tác theo dõi, nắm tình hình để tham mưu với cấp ủy chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động xây dựng, thẩm định các đề án, báo cáo trình cấp ủy; trình hội nghị ban chấp hành… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của TP nói chung.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, chuyển biến trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng các cấp ủy. Theo đó, Văn phòng cấp ủy các cấp ủy đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của các cấp ủy; chủ động phối hợp, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ chu đáo các Hội nghị Ban Chấp hành, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy họp định kỳ cũng như đột xuất.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ngày càng tốt hơn. Chủ động nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc công tác hành chính, văn thư bảo đảm đúng quy trình quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc hàng ngày của cấp ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Văn phòng các cấp ủy chủ động, bám sát chương trình toàn khóa và tình hình thực tiễn, tham mưu Thường trực Thành ủy triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cải tiến và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp phục vụ cấp uỷ; giúp cấp uỷ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai hiệu quả, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng họp trực tuyến có giải pháp bảo mật của Thành ủy bảo đảm an toàn, an ninh, thông suốt. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình công tác văn thư, quy định bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, phấn đấu 100% các văn phòng cấp uỷ ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình và theo dõi, quản lý chất lượng công việc theo quy chế, quy trình. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả tài chính, tài sản đảng; nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của cấp uỷ. Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ kế toán, chế độ báo cáo, thu, chi ngân sách đảng; công tác tài chính Đảng.