DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

01-08-2014 17:01
Kinhtedothi - Ngày 1/8, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần của Đảng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số tầng lớp nhân dân.

Luật có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, trong đó, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện các công cụ pháp luật, quy hoạch, kinh tế, hành chính và cơ chế theo dõi, giám sát đánh giá phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm từng bước phát huy nguồn lực kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng hệ thống đất đai minh bạc và hiệu quả.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quyền và trách nhiệm của Nhà nước trong việc khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu thống nhất quản lý và quyền và nghĩa vụ của các đối tượng sử dụng. Đồng thời, tìm các giải pháp nâng cao quản lý và sử dụng đất về mặt hoàn thiện thể chế, công cụ tài chính, đảm bảo khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất có tiềm năng.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp để tổ chức thực hiện chính sách đất đai có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong lĩnh vực đất đai phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
TAG: