Ngân hàng sẵn sàng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn. Đây là chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỷ đồng.

Hàng không, du lịch, vận tải được hỗ trợ 2% lãi suất

NHNN vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo Nghị định 31 của Chính phủ, các khoản vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%. Thời gian áp dụng là hai năm, 2022 và 2023.

Các đối tượng được hỗ trợ thuộc ngành: Hàng không; Vận tải kho bãi; Du lịch; Dịch vụ lưu trú, ăn uống; Giáo dịch và đào tạo; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xuất bản phần mềm; Lập trình máy tính và hoạt động liên quan; Hoạt động dịch vụ thông tin.

Các đối tượng vay vốn thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất 2%.

Các khoản vay được hỗ trợ từ thời điểm giải ngân tới thời điểm khách hàng trả hết gốc, lãi nhưng không quá 31/12/2023.

Như vậy, chỉ sau ít ngày ban hành nghị định, NHNN đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn để triển khai chương trình kích cầu quan trọng này.

Ngân hàng phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ

Thông tư quy định, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức, là giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Phương thức thứ hai là thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại, thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

Về xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, thông tư nêu rõ, “các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 2 năm 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP”.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 - 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký. Trường hợp tổng số tiền lớn hơn 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại.

Quý III/2023, trong trường hợp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

Thông tư cũng nêu rõ, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo. Trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần