Ngày mai (8/7), khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XV

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 diễn ra vào lúc 8h ngày 8/7/2019 tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND thành phố, số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV diễn ra từ ngày 8 đến 10/7/2019, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội; xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
 Ảnh: Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV 
Dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên, sau khi Chủ tịch HĐND TP phát biểu khai mạc kỳ họp, UBND TP báo cáo tóm tắt kết quá thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của TP Hà Nội.
Tiếp đó, Thường trực HĐND TP trình bày báo cáo tóm tẳt kết quả hoạt động của HĐND TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô trước kỳ họp thứ 9 HĐND TP.
Tiếp đó, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết vê thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đâu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Ban Kinh tế - Ngân sách đại diện các Ban HĐND TP báo cáo tổng hợp thấm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, đại biểu thảo luận tại hội trường và quyết nghị về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của TP Hà Nội.
Phiên làm việc buổi chiều, UBND TP trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP.
UBND TP trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 2).
UBND TP trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
UBND TP trình HĐND TP quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP như: Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến của thành phố Hà Nội; Quy định nội dung và mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh phong và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai, Hà Nội; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tố chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội và chế độ tiếp khách trong nước của TP Hà Nội; Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư của TP Hà Nội; Quy định sửa đôi phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi giải thưởng cuộc thi cho công tác phô biến, giáo dục pháp luật và chuân tiêp cận pháp luật của thành phố Hà Nội; Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách TP hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triên tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
Tiếp đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của TP Hà Nội.
UBND TP trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.
UBND TP trình HĐND TP thảo luận và quyết nghị về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.