Nghiêm túc thực hiện lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nghiêm túc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất động viên các địa phương thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình các địa phương thực hiện không nghiêm.

 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường khi sử dụng vật liệu xây không nung.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao ở các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón ký kết hợp đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong năm 2015; đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp không thực hiện đúng hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc xử lý tro, xỉ, thạch cao tại Nhà máy hóa chất công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015.

Bộ Xây dựng cũng được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng có hiệu quả vật liệu xây không nung ở Việt Nam” do UNDP tài trợ; nghiên cứu thiết kế chế tạo các dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp; nghiên cứu đưa vào sản xuất, sử dụng các loại vật liệu khác (bê tông đúc sẵn, tấm thạch cao…).

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các sản phẩm vật liệu xây không nung vào danh mục sản phẩm trong nước đã sản xuất được.

Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về thuế liên quan đến sản xuất gạch đất sét nung ở các địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần