Nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư 3 công viên tại Hà Nội

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở KH&ĐT khẩn trương báo cáo UBND TP xem xét giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, công viên Thủ lệ và công viên Bách Thảo.

Công viên Thống nhất bắt đầu được tháo hàng rào bao quanh từ tháng 12/2022 (Ảnh: Khánh Huy)
Công viên Thống nhất bắt đầu được tháo hàng rào bao quanh từ tháng 12/2022 (Ảnh: Khánh Huy)

Đây là nội dung được nên tại Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025" (viết tắt là Chương trình) tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, tại Hội nghị này, sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá: Năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU đã thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm, với cách làm sáng tạo; thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị 

Đến nay, các đơn vị từ TP đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã quyết liệt vào cuộc triển khai thực hiện Chương trình bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành như: Hoàn thành xây dựng 2-3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; Phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ.

Một số chỉ tiêu khác cũng đã thực hiện đạt kết quả như: Hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại (hoàn thành Cơ chế đặc thù); Chỉnh trang 20 nhà biệt thự, 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; Đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc để ăn lên quận; Triển khai đầu tư xây dựng 1 Tháp trung tâm tài chính,...

Công tác tuyên truyền đã được các đơn vị quan tâm triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án đã khẩn trương xây dựng. Hoàn thành xây dựng, ban hành 10 cơ chế chính sách, gồm 3 Nghị quyết của HĐND TP, 7 Quyết định của UBND TP; Đã tổ chức ký cam kết thi đua giữa các quận, huyện, thị xã, Ban QLDA chuyên ngành của TP với Ban chỉ đạo Chương trình về thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình.

Ngoài ra, năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình tại 8 đơn vị, tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề đối với một số dự án trọng điểm về xử lý nước thải, rác thải, giao thông quan trọng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Qua kiểm tra Ban Chỉ đạo đã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Chương trình tại các địa phương, đơn vị, đã chỉ đạo các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung tháo gỡ các khó khăn, khắc phục những tồn tại hạn chế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo đã thẳng thắn nhìn nhận đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ nhưng vẫn còn nhiều nội dung cần phải khẩn trương tổ chức thực hiện để có thể hoàn thành đến năm 2025 đối với một số chỉ tiêu.

Cùng đó, công tác xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Chương trình còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Một số Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án để triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình còn chậm dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu còn hạn chế; một số nội dung chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương nên trong quá trình nghiên cứu, dự thảo còn gặp nhiều khó khăn; Một số chỉ tiêu của Chương trình triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ, có nhiều chỉ tiêu gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong năm 2023, Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP; các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch trọng tâm công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy, giao ước thi đua để chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình số 03-CTr/TU năm 2023; Tiếp tục rà soát, định lượng và đăng ký cụ thể đối với các nội dung, chỉ tiêu, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu khó thực hiện như: Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; Hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực; Chỉnh trang hè, đường phố; Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên,...

Ban Chỉ đạo đề nghị Sở KH&ĐT khẩn trương báo cáo UBND TP xem xét giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên Thống Nhất, công viên Thủ lệ và công viên Bách Thảo; báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định...

Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo, vai trò tham mưu, thực hiện của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đạt hiệu quả. Duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban thường kỳ giữa Ban chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy; Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đảm bảo thống nhất, xuyên suốt.

Tập trung đẩy nhanh việc xây dựng các cơ chế chính sách của Chương trình theo Kế hoạch. Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần