Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có được nhận trợ cấp hàng tháng?

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bộ LĐTB&XH đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ LĐTB&XH xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, thông qua việc bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội và quy định liên kết giữa trợ cấp hưu trí xã hội với tầng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Bộ LĐTB&XH đề xuất mức trợ cấp hàng tháng được tính bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bằng 500.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa.
Bộ LĐTB&XH đề xuất mức trợ cấp hàng tháng được tính bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bằng 500.000 đồng/người/tháng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm bắt buộc và tự nguyện) chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong khoảng thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng mức trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào tổng thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Mức trợ cấp hàng tháng được tính bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội, bằng 500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng mà vẫn chưa hết tổng số tiền tính thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thì sẽ tính để người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn.

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà chết thì thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa được nhận và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định.

Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm, bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng chế độ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm  giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.