Nhà chung cư mới chiếm 4% tổng số nhà ở đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo đánh giá của Cục quản lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), cơ cấu hàng hoá bất động sản nhà ở mất cân đối, thị trường thiếu hàng hóa có quy mô vừa và nhỏ, có giá cả phù hợp với đa số nhu cầu của người dân.

Tỷ trọng nhà ở chung cư chỉ chiếm 4% tổng số nhà ở đô thị của cả nước. Hà Nội là địa phương có tỷ lệ nhà chung cư cao nhất nhưng mới đạt tỷ lệ 16,64%. Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh tỷ lệ nhà chung cư mới đạt 6,13%. Ở các đô thị khá, tỷ lệ này còn thấp hơn, thậm chí nhiều đô thị loại 2 và loại 3 không có nhà chung cư.