DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều địa phương triển khai công tác bầu cử

27-01-2016 15:00
Kinhtedothi - Ngày 27/1, các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Trương Quốc Hưng - Trưởng phòng Tổng hợp Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội trình bày những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.
Tại hội nghị của thị xã Sơn Tây, các đại biểu phổ biến những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015. Luật bao gồm 10 chương, 98 điều và có một số điểm mới như quy định về ngày bầu cử toàn quốc, quyết định việc bầu bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội... 
Luật cũng quy định bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và ít nhất 35% là phụ nữ…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016  của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/1/2016 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 06-CT/TU của Thị ủy Sơn Tây về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 82-QĐ/TU ngày 26/1/2016 của Thị ủy về thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 29 thành viên.

* Chiều 27/1, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến
cán bộ chủ chốt của Quận.

Theo đó, đến nay, quận Hoàng Mai đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử do Bí thư Quận ủy làm Trưởng ban; Ủy ban Bầu cử quận do Chủ tịch HĐND quận làm Chủ tịch… Quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn, với 33 đầu mục công việc cụ thể, chi tiết về thời gian, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Theo đó, ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, 22/5/2016. 

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, yêu cầu sau hội nghị, Đảng ủy các phường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử; thành lập Ủy ban Bầu cử cấp phường chậm nhất vào ngày 7/2/2016; chia đơn vị bầu cử, tính số lượng đại biểu được bầu chậm nhất vào 22/2/2016; thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND các cấp chậm nhất vào 13/3/2016; chia khu vực bỏ phiếu chậm nhất vào ngày 18/3/2016 và thành lập Tổ bầu cử chậm nhất vào ngày 2/4/2016…

* Cũng trong chiều 27/1, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
đến cán bộ chủ chốt của Quận

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, Chủ tịch HĐND quận
Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên đề nghị, Ban thường vụ Đảng ủy các phường tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trước ngày 31/1; UBND quận và các phường thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND trước ngày 7/2, lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình trước 22/2 và thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND một ban bầu cử HĐND trước 13/3… Trong thời gian từ ngày 18/2-3/3, các cơ quan chuyên môn quận và 20 phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Theo Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên, các cấp chính quyền phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử. Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ công tác bầu cử và tổng hợp tình hình thực hiện trên địa bàn, thường xuyên báo cáo với Ủy ban bầu cử quận và Ủy ban bầu cử TP. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND - UBND quận kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn và kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử tại các đơn vị.
TAG: