DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều điển hình chuyển tải hiệu quả vốn chính sách

02-05-2015 15:58
Kinhtedothi - Sau hơn 12 năm hoạt động, hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho bản thân, gia đình và xã hội.
Ông Nguyễn Kim Phung - Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Kim Phung - Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội.
Đóng góp vào kết quả này là sự tận tụy, trách nhiệm của hàng trăm cán bộ, nhân viên NHCSXH thành phố và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Nhiều tấm gương lao động sáng tạo, điển hình tiên tiến... đã được phát hiện và tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua của Chi nhánh NHCSXH Hà Nội. 

"Ăn ngủ" cùng đồng vốn

Theo số liệu của NHCSXH Hà Nội, tính đến thời điểm 31/3/2015, tổng dư nợ tín dụng là 4.771 tỷ đồng, tăng 77,7% so với thời điểm đầu năm 2010, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng 0,16% trên tổng dư nợ. Đến nay, Chi nhánh đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng với trên 293.000 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn này đã giúp trên 580.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo, làm giàu, tạo thêm nhiều việc làm cho gia đình và xã hội. Hoạt động của NHCSXH Hà Nội đã góp phần quan trọng trong sự triển của Thủ đô, trở thành công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội hàng năm.

Để đạt được kết quả này, tập thể cán bộ NHCSXH TP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Hàng năm, đã triển khai thực hiện tốt các đợt phát động thi đua do NHCSXH Trung ương, Thành phố cũng như do chi nhánh phát động. Kết quả trong 5 năm qua, đã có 888 lượt tập thể và 7.924 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 64 lượt cá nhân được Bộ, Ngành, UBND Thành phố khen thưởng và 150 lượt cá nhân được NHCSXHTW, Hội đồng quản trị NHCSXH TW khen thưởng; đặc biệt năm 2011 Chi nhánh đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, được công nhận là lá cờ đầu toàn quốc năm 2012 và lá cờ đầu khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2014; một cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng Ba... Cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ NHCSXH, các Hội đoàn thể các cấp cũng đóng góp tích cực vào hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH.  

Bên cạnh thực hiện các đợt thi đua của UBND TP Hà Nội, NHCSXH Việt Nam..., Chi nhánh NHCSXH Hà Nội cũng thường xuyên phát động các đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ như: thi đua hoàn thành kế hoạch tín dụng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; thi đua giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng...

Phấn đấu 100% hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay

Ông Nguyễn Kim Phung - Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội cho biết, mục tiêu cụ thể của Chi nhánh giai đoạn 2015-2020 là phấn đấu 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%...

Cụ thể, NHCSXH TP Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, Ngành và cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh cũng  chủ động đề xuất những giải pháp phù hợp về tạo lập và tăng trưởng nguồn vốn, cân đối kết cấu dư nợ, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng... Công tác nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và huy động các nguồn vốn... cũng được NHCSXH Hà Nội tập trung thực hiện.

Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát của NHCSXH, Hội đoàn thể và giám sát; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.           
TAG: