Nhiều ngân hàng thương mại tham gia thu thuế XNK

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng cục Hải quan đang đặt mục tiêu nâng số ngân hàng thương mại tham gia thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) từ 17 đơn vị hiện nay lên 60 đơn vị…, nhằm tăng nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN), đơn giản hóa thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp (DN).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế XNK với 17 ngân hàng thương mại. Công tác trao đổi thông tin về việc nộp thuế của doanh nghiệp (DN) giữa cơ quan hải quan và Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện 100% giao dịch bằng phương thức điện tử có chữ ký số.

Số lượng giao dịch nộp thuế vào NSNN thông qua cổng thanh toán điện tử giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng trong những năm qua thường đạt trên 50% số thuế của ngành Hải quan.

Trong 7 tháng của năm 2014, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử đạt 411.390/917.383, chiếm tỷ lệ gần 45%, tương ứng số thuế thu được là 77.438 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 55% tổng thu thuế XNK.

Về kế hoạch trước mắt, ngành Hải quan đã không ngừng nỗ lực tiến hành cải cách, hiện đại hóa nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho DN và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan. Bên cạnh, việc tăng cường hợp tác hiệu quả hơn với 17 ngân hàng, ngành Hải quan đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để ký tiếp với 3 ngân hàng, chuẩn bị triển khai hợp tác với 7 ngân hàng khác...