Nhiều trường ĐH vùng cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển 4.800 chỉ tiêu trong cả nước. Chỉ tiêu cụ thể hệ ĐH: Sư phạm (SP) Toán học (80), SP Tin học (100), SP Vật lý (80), SP Kỹ thuật công nghiệp (40), Khoa học máy tính (200), SP Hóa học (80), SP Sinh học (80)...

KTĐT - ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển 4.800 chỉ tiêu trong cả nước. Chỉ tiêu cụ thể hệ ĐH: Sư phạm (SP) Toán học (80), SP Tin học (100), SP Vật lý (80), SP Kỹ thuật công nghiệp (40), Khoa học máy tính (200), SP Hóa học (80), SP Sinh học (80)...

Trường ĐH Bình Dương dự kiến tuyển 2.800 chỉ tiêu, tăng 600 chỉ tiêu so với năm 2009. Chỉ tiêu cụ thể các ngành hệ ĐH (2.000 chỉ tiêu): Tin học (200), Điện - điện tử (200), Xây dựng (150), Kiến trúc công trình (100), Công nghệ sinh học (200), Quản trị kinh doanh (250), Kế toán (200), Tài chính ngân hàng (250), tiếng Anh (100), Xã hội học (100), Ngữ văn (100), Việt Nam học (100), Giáo dục thể chất (100).

Trường ĐH Cửu Long (Vĩnh Long) dự kiến tuyển 4.400 chỉ tiêu. Các ngành ĐH: Công nghệ thông tin (300), Kỹ thuật Điện - Điện tử (80), Cơ khí (80), Xây dựng dân dụng và công nghiệp (80), Xây dựng cầu và đường (100), Công nghệ thực phẩm (140), Công nghệ sinh học (100), Nông học (60), Kinh doanh thương mại dịch vụ (60), Kinh doanh du lịch (100), Tài chính tín dụng (100), Kế toán (80), Quản trị kinh doanh (60), Đông phương học (60), Ngữ văn (200), Anh văn (100), Trung văn (100). Các ngành hệ CĐ: Công nghệ thông tin (250), Tài chính - Ngân hàng (250), Kế toán (250), Quản trị kinh doanh (250).

Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu ĐH, CĐ năm 2010. Hệ ĐH: Kế toán (200), Tài chính ngân hàng (200), Quản trị kinh doanh marketing (400), Quản trị kinh doanh quốc tế (400), Quản trị kinh doanh du lịch (400); Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình (200), Tin học (200), tiếng Anh (200), Nuôi trồng thủy sản (200), Kỹ thuật Điện - Điện tử (200), Việt Nam học - chuyên ngành du lịch (200), Văn học (200).

Chỉ tiêu dự kiến hệ CĐ: Tin học ứng dụng (300), Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình (300), Kế toán (500), Quản trị kinh doanh (500).

ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển 4.800 chỉ tiêu trong cả nước. Chỉ tiêu cụ thể hệ ĐH: Sư phạm (SP) Toán học (80), SP Tin học (100), SP Vật lý (80), SP Kỹ thuật công nghiệp (40), Khoa học máy tính (200), SP Hóa học (80), SP Sinh học (80), SP Kỹ thuật nông nghiệp (40), Khoa học môi trường (150), Nuôi trồng thủy sản (100), Quản trị kinh doanh (150), Kế toán (150), Tài chính - Ngân hàng (200), Quản lý đất đai (100), Quản lý văn hóa (100), Công tác xã hội (100), Việt Nam học (150), SP Ngữ văn (80), SP Lịch sử (80), SP Địa lý (80), Giáo dục chính trị (80), Thư viện - Thông tin (100), SP tiếng Anh (80), tiếng Anh (100), tiếng Trung Quốc (50), SP Âm nhạc (40), SP Mỹ thuật (40), Thiết kế đồ họa (40), Giáo dục tiểu học (100), Giáo dục mầm non (50), Giáo dục thể chất (80).

Chỉ tiêu dự kiến hệ CĐ: SP Toán học (50), SP Tin học (50), SP Vật lý (50), SP Hóa học (50), SP Sinh học (50), SP Kỹ thuật nông nghiệp (50), SP Ngữ văn (50), SP Lịch sử (50), SP Địa lý (50), SP Âm nhạc (30), SP Mỹ thuật (30), Giáo dục tiểu học (50), Giáo dục mầm non (100), Giáo dục thể chất (50), Tin học ứng dụng (200), Thư viện - Thông tin (50), Thiết kế đồ họa (40), Công nghệ thiết bị trường học (50), Địa lý (100), tiếng Anh (50).

Trường ĐH Trà Vinh dự kiến tuyển 3.795 chỉ tiêu ĐH, CĐ. Hệ ĐH dự kiến tuyển 2.070 chỉ tiêu và hệ CĐ tuyển 1.725 chỉ tiêu. Trường ĐH Yersin Đà Lạt dự kiến tuyển 1.300 chỉ tiêu.