Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi bản dự thảo về Luật Kiến trúc mới nhất xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, có nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, để quản lý hoạt động hành nghề của kiến trúc sư. Dự kiến, Luật Kiến trúc mới sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới đây.

Dự thảo Luật Kiến trúc đã quy định rõ ràng 3 đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề gồm: Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân, cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc và cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc.
KTS hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề. Ảnh minh họa
Kiến trúc sư không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia các dịch vụ kiến trúc trong các tổ chức hành nghề kiến trúc theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của dự thảo luật, báo cáo nêu rõ.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu đã thảo luận và nhiều ý kiến đã đề nghị giao tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp chứng chỉ để huy động nguồn lực xã hội, giảm bớt công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và thông lệ quốc tế. Ý kiến khác lại cho rằng, không nên giao quá nhiều nhiệm vụ cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của kiến trúc sư vì thực tế cho thấy điều kiện năng lực của các tổ chức này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu để có thể đảm nhận việc cấp chứng chỉ hành nghề.
Thống nhất nên từng bước xã hội hóa giao việc cấp chứng chỉ cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhìn nhận, thực tế cho thấy, năng lực của khá nhiều các tổ chức này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu để có thể đảm nhận việc cấp chứng chỉ, cần có giai đoạn quá độ, chuyển giao nhiệm vụ này từ cơ quan quản lý Nhà nước.
Vì vậy, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng trước mắt giao chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp chứng chỉ và thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ ở địa phương với thành phần là đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chuyên gia.
Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc trong quá trình cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ, sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, phát triển nghề nghiệp liên tục... Đồng thời, giao Chính phủ quy định điều kiện hoạt động của các tổ chức này cho phù hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần