Niêm yết giá cước trên thành xe ôtô

Chia sẻ

KTĐT - Đối với vận tải khách theo tuyến cố định: niêm yết tại nơi bán vé và ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước.

KTĐT - Đối với vận tải khách theo tuyến cố định: niêm yết tại nơi bán vé và ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước; Đối với vận tải khách bằng xe buýt: niêm yết ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước; Đối với vận tải khách bằng taxi: niêm yết ở mặt ngoài cánh cửa xe.

Theo Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT, các DN kinh doanh vận tải sẽ phải niêm yết giá cước cả ở nơi bán vé và trên thành xe ôtô.

Cụ thể: Đối với vận tải khách theo tuyến cố định: niêm yết tại nơi bán vé và ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước; Đối với vận tải khách bằng xe buýt: niêm yết ở mặt ngoài thành xe phía dưới cánh cửa trước; Đối với vận tải khách bằng taxi: niêm yết ở mặt ngoài cánh cửa xe.

Về giá cước niêm yết, các đơn vị thuộc đối tượng kê khai giá thì niêm yết theo mức giá đã kê khai; riêng giá cước vận tải hành khách theo tuyến cố định và giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt, giá cước niêm yết là giá đã kê khai và đăng ký lưu hành vé. Các đơn vị không thuộc đối tượng kê khai giá thì niêm yết theo mức giá do đơn vị quy định và các đơn vị kinh doanh vận tải không được thu cao hơn giá cước niêm yết.

Các DN phải kê khai giá cước bao gồm: DN kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ôtô; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô