Nợ xấu dưới 3% mới được niêm yết trên TTCK

Chia sẻ

KTĐT - Đây là quy định mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành tại Thông tư số 26/2012/TT-NHNN, thay thế Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/6/2004 hướng dẫn thủ tục về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần, sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 29/10/2012.

Theo quy định của thông tư này, các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần, công ty cho thuê tài chính cổ phần phải có đủ các điều kiện mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó thời gian hoạt động của tổ chức tín dụng tối thiểu là hai năm tính đến thời điểm đề nghị.

Như vậy, so với quy định trước đó, Thông tư 26 đã có sự siết chặt hơn về yêu cầu thời gian hoạt động và tỷ lệ nợ xấu. Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng yêu cầu các tổ chức này trong thời gian 12 tháng không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền từ 30 triệu đồng trở lên (trước đây chỉ có 1 triệu đồng).

Nợ xấu dưới 3% mới được niêm yết trên TTCK - Ảnh 1

Nợ xấu dưới 3% mới được niêm yết trên TTCKẢnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành. Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong hai năm liền kề trước năm đề nghị.

Mặt khác, các tổ chức này phải tuân thủ các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành liên tục trong 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị; thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị.

Điều kiện đáng chú ý khác là, để được niêm yết thì tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian hai quý liền kề trước quý đề nghị...

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

Sau khi văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán có hiệu lực, tổ chức tín dụng phải đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần