Nộp hồ sơ trực tuyến để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.

Bộ LĐTB&XH đã có công văn phản hồi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đề xuất, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Bộ LĐTB&XH cho biết, ngày 4/4/2022, Bộ này đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân trao quà hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân trao quà hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Trong đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo sở LĐTB&XH và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê các đối tượng DN, NLĐ thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn. Và, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan BHXH của tỉnh, TP, UBND các huyện để phục vụ công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

Bộ LĐTB&XH đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với sở LĐTB&XH, các cơ quan liên quan để thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn.

BHXH Việt Nam căn cứ vào điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để xác định đối tượng theo đúng quy định. Cụ thể, Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ NLĐ đang làm việc trong DN; Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

Ví dụ, NLĐ A, tại thời điểm hiện tại có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ  ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022 và không phải là hợp đồng lao động giao kết tiếp nối với hợp đồng lao động đã giao kết trước đó nên được xác định là NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

Trường hợp NLĐ A trong 6 tháng đầu năm 2022 có 2 hợp đồng lao động được xác định từ 1 tháng trở lên thì được xác định: Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty B từ ngày 1/3/2022 đến ngày 31/4/2022 thì NLĐ, công ty B căn cứ vào quy định tại Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TT để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty C từ ngày 1/5/2022 đến ngày 30/6/2022 thì NLĐ, công ty C căn cứ vào quy định tại Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Căn cứ theo khoản 4 Điều 2 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì tổng thời gian hỗ trợ đối với 2 hợp đồng nói trên không quá 3 tháng.

Cơ quan BHXH xác nhận tại Mục II của Mẫu số 02, Mẫu số 03 thì sẽ chịu trách nhiệm với thông tin về việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bộ LĐTB&XH cũng nêu rõ: Quyết định số 257/QĐ-LĐTB&XH ngày 28/3/2022 của Bộ LĐTB&XH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.

Do đó, căn cứ quy định khoản 4 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Bộ LĐTB&XH đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (giao dịch điện tử), UBND cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của BHXH Việt Nam theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 để thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Trước đó, ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Theo đó, NLĐ đang làm việc trong DN tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Quyết định số 08/QĐ-TTg hỗ trợ NLĐ trở lại thị trường lao động được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH Vũ Trọng Bình cho biết, ước tính ban đầu của Bộ LĐTB&XH có khoảng 3,4 triệu NLĐ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Thủ tục triển khai chi trả hỗ trợ sẽ được thực hiện theo hướng đơn giản hóa, phát huy vai trò, trách nhiệm của NLĐ và người sử dụng lao động.