Ông Nguyễn Quang Hiếu làm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai khóa III

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/12, kỳ họp lần thứ 13 HĐND quận Hoàng Mai khóa III đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự Thường trực HĐND quận và bế mạc kỳ họp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu tán thành, HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND quận cũng bầu ông Lê Minh Trường giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, kỳ họp thứ 13 HĐND Quận đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đầu tư công… Đặc biệt, tại kỳ họp này đã thực hiện quy trình để kiện toàn các chức danh của Thường trực HĐND quận.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND quận và các Phó Chủ tịch HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cảm ơn các đại biểu HĐND quận đã tín nhiệm, giao trọng trách, ông Nguyễn Quang Hiếu khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, cùng với các đại biểu HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân quận Hoàng Mai.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị toàn quận bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được HĐND quận quyết nghị. Trong đó chú trọng việc nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.
Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định, bình yên cho phát triển kinh tế - xã hội...
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND quận, các phòng, ban, các phường, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND để  đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực…