Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan TP Hà Nội

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với quyết tâm, trách nhiệm, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan TP Hà Nội đã nắm bắt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB Khối, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Hồng Thái  
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: Hồng Thái  

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Hội CCB Khối Các cơ quan TP Hà Nội hiện có 39 tổ chức hội, với 727 hội viên. Hội viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành, đoàn thể chính trị của TP.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác của Hội CCB Khối đã đạt được những kết quả khá toàn diện; đội ngũ cán bộ, hội viên luôn có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công tác. Đến nay, tỷ lệ hội viên là đảng viên chiếm 97%, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên đạt 96%, phần lớn hội viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, từ Hội CCB Khối đến các tổ chức Hội cơ sở đã bám sát Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua của ngành, của cơ quan, đơn vị.

 

Với những thành tích, kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhiều tổ chức cơ sở Hội và hội viên Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội được T.Ư Hội, Thành ủy, UBND TP, Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Hội CCB TP, Hội CCB Khối ghi nhận và khen thưởng; 5 năm liên tục Hội CCB Khối được Hội CCB TP Hà Nội đánh giá là tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được T.Ư Hội tặng 2 Cờ thi đua, Hội CCB TP tặng 3 Bằng khen, UBND TP tặng 1 Bằng khen.

Cán bộ, hội viên luôn giữ gìn, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; thường xuyên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, tích cực đấu tranh với những tư tưởng nhận thức sai trái, tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và của các cơ quan, đơn vị. Liên tục các năm trong nhiệm kỳ, Hội CCB Khối được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tin tưởng.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội Phan Ngọc Quân cho biết, cả nước đang tập trung thực hiện nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; các cấp Hội CCB tổ chức thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2027 là thời cơ, điều kiện để Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ hội viên CCB Khối là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, được rèn luyện trong quân ngũ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt; mọi chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đều được tiếp cận đầy đủ kịp thời, Hội có truyền thống đoàn kết, thống nhất cao.

Mục tiêu nhiệm kỳ tới của Hội là tiếp tục động viên hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan TP.

Theo đó, Hội tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của TP và Đảng bộ Khối, nâng cao nhận thức tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, hội viên. Các cán bộ, hội viên luôn gương mẫu trong công tác, tích cực nghiên cứu học tập, chủ động, đổi mới sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để góp ý với cấp ủy, chuyên môn cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những bức xúc, những yêu cầu chính đáng của Nhân dân, của cán bộ công chức và người lao động.

Mỗi tổ chức Hội và hội viên phải luôn gương mẫu rèn luyện, thực hiện tốt các tiêu chí về đạo đức lối sống, phong cách, tác phong công tác và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ hội viên và trong cơ quan đơn vị, nêu gương sáng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, Đại hội Đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày 7 - 8/7 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Hội CCB Khối, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2027.