Phát huy sức mạnh, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững (*)

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm qua, 17/1, UBND TP Hà Nội và Hội đồng thi đua khen thưởng TP tổ chức Hội nghị...

Kinhtedothi - Hôm qua, 17/1, UBND TP Hà Nội và Hội đồng thi đua khen thưởng TP tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 01, ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; đồng thời phát động thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng trích đăng bài phát biểu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trình bày tại Hội nghị.

Thực hiện thành công 3 mục tiêu lớn

Năm 2013, mặc dù trong điều kiện rất khó khăn, nhưng TP đã bám sát chỉ đạo của T.Ư, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo; năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Nổi bật là Hà Nội đã thực hiện thành công 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng kinh tế cao hơn, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,25% (năm 2012 là 8,06%); Lạm phát thấp hơn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 6,37%, thấp hơn so với mức 8,57% năm 2012; An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hà Nội đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách, đóng góp quan trọng cho cân đối ngân sách chung của cả nước, với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 163.000 tỷ đồng bằng 100,9% dự toán và tăng hơn 10% so với năm 2012. Nhiều lĩnh vực có chuyển biến tiến bộ hơn như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự giao thông; nhất là thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những hạn chế, yếu kém như: Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế; thị trường bất động sản phục hồi chậm; kinh tế tuy đã phục hồi nhưng chưa thật vững chắc, có 4/23 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; Công tác quản lý ở một số ngành, lĩnh vực còn yếu kém, để xảy ra sai phạm như quản lý công trình văn hóa, quản lý y tế tư nhân, phòng cháy chữa cháy, xử lý ô nhiễm môi trường; Cải cách hành chính, kỷ cương hành chính tuy được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang được gấp rút xây dựng.     Ảnh: Yên Chi
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang được gấp rút xây dựng. Ảnh: Yên Chi
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh 

Trên cơ sở Nghị quyết 01 của Chính phủ và xuất phát từ thực tiễn tình hình, ngày 3/1/2012, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 01. Chương trình đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu năm 2014 là tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn. Cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, lãi suất vay,  hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục các giải pháp bình ổn giá, kiểm soát thị trường, kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đối thoại với doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo động lực và niềm tin giúp doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương (PCI). Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, với các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế; tập trung đôn đốc thu nợ các khoản thuế quá hạn, nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi trốn thuế, chuyển giá, lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, kinh doanh tín dụng, ngân hàng, thương mại điện tử… Quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư, phát triển. Kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, hướng mạnh vào khu vực sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. 

Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, lao động, việc làm. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế... đi đôi với kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những yếu kém, bất cập, bức xúc trong các lĩnh vực này; Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị"; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra các vi phạm. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hóa các dịch vụ đô thị tập trung vào các lĩnh vực cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, …Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, hợp tác, phát triển...

Triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị”

Năm 2014, TP thống nhất là "Năm trật tự và văn minh đô thị". Thực hiện nhiệm vụ này, UBND TP đã ban hành Chỉ thị 01, ngày 2/1/2014. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và việc tổ chức thực hiện. Yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai. Trong đó tập trung vào một số công việc chính đó là: Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch đẹp; tăng cường trật tự an toàn giao thông đảm bảo đường thông, hè thoáng; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Giải pháp trước tiên là tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân; đồng thời phát động phong trào thi đua, vừa duy trì thường xuyên, vừa tổ chức các đợt ra quân cao điểm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm. Yêu cầu triển khai: Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị; trong đó chọn ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo ra sự chuyển biến rõ nét; trước mắt Thành phố xác định các tuyến đường vành đai và đường xuyên tâm để tập trung lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông.

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2014, lãnh đạo TP sẽ luôn chủ động, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong quá trình thực hiện, kiên trì, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao; Tạo bước đột phá trong xây dựng các cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quản lý đô thị. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra; xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ công việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra thực thi công vụ. Đặc biệt, các thành viên UBND TP, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, cấp mình quản lý; xem xét, đánh giá trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chính và toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Lãnh đạo UBND TP đã chỉ ra nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, nhưng bên cạnh những khó khăn, thách thức còn có những thời cơ và thuận lợi. Với ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo TP, tôi kêu gọi và yêu cầu các cơ quan, đơn vị của TP, các cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô hãy phát huy trí tuệ, trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu Thủ đô, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô và đất nước. Nếu chúng ta biết phát huy sức mạnh đoàn kết, biết tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nhất định sẽ thành công.

(*) Đầu đề do báo Kinh tế & Đô thị đặt.