Phát huy tinh thần khởi nghiệp từ hộ gia đình

Trần Thảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 20/11, Hội LHPN TP Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021.

Hai đơn vị cùng tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021.

Đây là chương trình phối hợp đầu tiên giữa hai đơn vị nhằm phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình HTX hiệu quả; phát huy vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ có hiệu quả, góp phần phát triển HTX; hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản góp phần quan trọng vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Một số mục tiêu cụ thể được xác định, phấn đấu đến năm 2021 có 15 HTX do phụ nữ sáng lập, tham gia quản lý, điều hành gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững; phấn đấu 100% HTX do Hội phụ nữ các cấp hỗ trợ thành lập, tham gia quản lý hoạt động đúng quy định Luật Hợp tác xã 2012, chú trọng phát triển các HTX sản xuất nông sản, bảo đảm bền vững.
Để thực hiện mục tiêu này, hai đơn vị sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tham gia kinh tế hợp tác, HTX; Tổ chức các phong trào thi đua, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, xây dựng điển hình cũng như quảng bá rộng rãi các mô hình tiêu biểu, gương phụ nữ trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX…
Hai bên cũng sẽ phối hợp vận động xây dựng các HTX do nữ là Chủ tịch HĐQT và tham gia quản lý về việc thực hiện Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, phát huy tinh thần khởi nghiệp từ hộ gia đình đến mô hình HTX giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn các ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX các cấp vào đầu tư phát triển kinh tế đối với các hộ có hội iên phụ nữ là thành viên HTX.
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đề nghị Liên minh HTX TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Hội trong triển khai Chương trình phối hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần