Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Khai thác tốt tiềm năng để phát triển

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi- "Coi trọng kiểm tra giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo và trong hoạt động theo hướng khoa học, quyết liệt, hiệu quả; song song với khai thác triệt để tiềm năng sẵn có để thực hiện tốt nhiệm vụ”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh trong cuộc kiểm tra tại huyện Thường Tín.

Sáng nay, 5/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Thường Tín, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55/QĐ-TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37/QĐ-TW của BCH T.Ư về “Những điều đảng viên không được làm”.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP, các sở, ngành liên quan của TP.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, sau 1 năm triển khai thực hiện, xác định rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của Chương trình 01-Ctr/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong đó, các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể, các ngành của huyện tập trung xây dựng và tổ chức triển khai đề án thực hiện 10 Chương trình của Thành ủy và 9 Chương trình công tác của Huyện ủy; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 của Thành ủy đề ra, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc; thông qua cải cách TTHC nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ Nhân dân, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể cũng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; phối hợp làm tốt tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Cùng đó, triển khai thực hiện Quy định 55 và Quy định 37 đã thể hiện ở việc đổi mới nhận thức, cách làm, quyết tâm cao nhằm loại bỏ những khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai hoạt động theo Quy định một cách tiết kiệm, có ý nghĩa, kiểm soát không ảnh hưởng đến hoạt động của tập thể, cá nhân. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiến nghị T.Ư và TP tăng cường những chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban Chỉ đạo 35 để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch. Đồng thời nghiên cứu bố trí chức danh cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn là chuyên trách để nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Huyện ủy Thường Tín đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy bằng rất nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương; các nội dung liên quan Chương trình đã được triển khai đạt kết quả tích cực trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn.

Thống nhất với những tồn tại hạn chế mà Huyện ủy đã thẳng thắn nêu ra trong thực hiện công tác này, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, thời gian tới huyện định lượng công việc, có đánh giá sát thực tế, cách làm thực chất, làm sao các chỉ tiêu được đo lường, để có giải pháp phù hợp hơn, khắc phục chi tiết trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ, Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy có 14 chỉ tiêu, nhưng Chương trình thực hiện của Huyện ủy còn ít chỉ tiêu, cần được rà soát để có đồng nhất, với kế hoạch thực hiện phải cụ thể, từ đó có bộ chỉ tiêu cụ thể phù hợp địa phương và giải pháp rõ ràng để thực hiện. Khi đã phân tích được các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân thì phải đưa ra được những giải pháp gắn với công việc cụ thể.

“Quan điểm là những tồn tại hạn chế phải rõ nguyên nhân, rõ địa chỉ và giao thời gian giải quyết rõ ràng có thời hạn, nếu không hoàn thành thì xác định trách nhiệm. Trong đó chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng cuối bảng xếp hạng của TP cần được xác định không phải chỉ là trách nhiệm của tập thể UBND huyện mà còn của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy - cần được bàn bạc, nhìn nhận lại nguyên nhân sâu xa và xây dựng đề án rõ giải pháp và xác định rõ thứ hạng để phấn đấu nâng bậc xếp hạng trong thời gian tới. Từ đó, có phân công phân nhiệm cụ thể, mời đại diện sở chuyên ngành tham mưu, hướng dẫn; không tiếp tục nể nang, né tránh” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị huyện thực hiện công tác cán bộ một cách thực chất, có kết quả cụ thể. Trong thực hiện các Quy định 55, 37 của Bộ Chính trị, BCH T.Ư, cần chỉ ra đơn vị nào làm tốt thì biểu dương, đơn vị nào chưa tốt thì phê bình, xử lý nghiêm. “Muốn vậy, cần coi trọng công tác kiểm tra giám sát. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần đổi mới trong phương thức lãnh đạo, trong hoạt động theo hướng khoa học, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó quy chế cần được thực hiện tốt, nâng cao năng lực lãnh đạo, đề cao vai trò của người đứng đầu. Song song đó, huyện cần khai thác triệt để các tiềm năng sẵn có để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.