Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1: Cả nước có 2 điểm 10 Ngữ văn

Kim Thỏa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng 27/8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1. Theo đó, số thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn là 2 em, môn Giáo dục công dân có tới hơn 4.100 bài thi cũng đạt điểm 10…

 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 845.473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình 6,68, điểm trung vị 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8. Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 830.764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình 6,62, điểm trung vị 6,75; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 286.847 thí sinh tham gia thi môn Vật lý, trong đó điểm trung bình 6,72, điểm trung vị 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 7,75. Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 289.066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học, trong đó điểm trung bình 6,71, điểm trung vị 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 284.063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học, trong đó điểm trung bình 5,59, điểm trung vị 5,5; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử, trong đó điểm trung bình 5,19, điểm trung vị 5; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 540.775 thí sinh tham gia thi môn Địa lý, trong đó điểm trung bình 6,78, điểm trung vị 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25. Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 469.587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình 8,14, điểm trung vị 8,25; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75. Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4.163 thí sinh đạt điểm 10.
 
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 749.285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình 4,58, điểm trung vị 4,2; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4. Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.