[Photo] Khai mạc diễn Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2022

Theo Vietnamplus
Chia sẻ

Sáng 18/9 tại Hà Nội, Ban Kinh tế TW, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức diễn Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Đại biểu dự Diễn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Đại biểu dự Diễn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Đại biểu dự Diễn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Đại biểu dự Diễn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu đến dự. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu đến dự. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)  
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)  
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)