PV GAS vượt doanh thu 14% giai đoạn 2015 - 2019

Thu Nhung
Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

 
Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của PV GAS trong thời gian tới. Đồng thời, Hội nghị cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong toàn PV GAS; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của PV GAS ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của PV GAS trên các mặt hoạt động.

Trong giai đoạn 2015 – 2019, PV GAS đã phát động các phong trào thi đua “Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch”; phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến”; phong trào thi đua “Đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Ngoài ra, PV GAS còn tổ chức nhiều đợt thi đua hướng tới các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của PV GAS.

Đặc biệt, từ 2015 – 2019, PV GAS liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Trong đó có những năm, một số chỉ tiêu đã về đích trước thời hạn từ 2 đến 5 tháng. Sản lượng khí tiếp nhận, chế biến là 49,5 tỷ m3, đạt 103% kế hoạch 5 năm, tiêu thụ là 47,7 tỷ m3 đạt 103% kế hoạch 5 năm. Tổng doanh thu là 336.326 tỷ đồng đạt 114%/KH 5 năm, chiếm trung bình 8-10% doanh thu toàn Tập đoàn; Lợi nhuận trước thuế là 57.163 tỷ đồng, bằng 140% KH 5 năm; Nộp ngân sách là 17.881 tỷ đồng, bằng 128%/KH 5 năm.

Cũng trong giai đoạn này, PV GAS đã rất nỗ lực phát huy nội lực, thực hiện thành công hàng loạt các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa lớn và phức tạp. Công tác đầu tư xây dựng liên tục được rà soát, đánh giá, để đảm bảo hiệu quả của dự án. Một số dự án lớn, quan trọng đã được đưa vào sử dụng hoặc điều chỉnh và triển khai theo phương án tốt hơn, góp phần tạo cơ sở vật chất ngày một lớn mạnh, tăng khả năng cung cấp khí, đa dạng hóa khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Trong giai đoạn 2015 – 2019, PV GAS đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án/công trình lớn như: Nhà máy xử lý khí Cà Mau; Cấp bù khí ẩm cho GPP Dinh Cố để gia tăng giá trị khí và hiệu quả vận hành nhà máy GPP Dinh Cố; đường ống Nam Côn Sơn 2 để tiếp nhận khí Sao Vàng Đại Nguyệt và Thiên Ưng Đại Hùng; đường ống khí Sao Vàng Đại Nguyệt; nâng cao hệ số thu hồi LPG tại Dinh Cố;…

Với những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kể từ khi thành lập cho đến nay, PV GAS đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận kịp thời bằng nhiều hình thức khen thưởng cao quý.

Trong giai đoạn tới, PV GAS sẽ tiếp tục phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước đến CBCNV nhằm cổ vũ, động viên được nhiều tập thể, cá nhân tham gia thi đua, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của mỗi cá nhân hăng say lao động; phát động phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến”; “Thi đua hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm”; “Thi đua nước rút hoàn thành các dự án trọng điểm”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua đẩy mạnh và nâng cao Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, Văn hóa An toàn và “Xanh – Sạch – Đẹp” tại nơi làm việc, áp dụng chương trình 5S trong toàn Tổng công ty;...