PXI lãi 15 tỷ đồng trong quý 4

Chia sẻ

KTĐT - Theo báo cáo tài chính PXI công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.701,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 67,5 tỷ đồng.

KTĐT - Theo báo cáo tài chính PXI công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.701,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 67,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 tăng 230% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo báo cáo tài chính PXI công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.701,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 67,5 tỷ đồng.

PXI cho biết, giá trị sản lượng quý 4/2010 đạt 416,2 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2009 (369,55 tỷ đồng); doanh thu quý 4/2010 đạt 393,86 tỷ đồng, tăng 30,61% so với cùng kỳ (301,56 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng 10,47 tỷ đồng, tương ứng tăng 230,86% so với quý 4/2009 (4,53 tỷ đồng) là do vốn điều lệ của công ty tăng 500%, tương ứng tăng 250 tỷ đồng do vậy công ty đã chủ động được vốn để sản xuất kinh doanh cũng như nhận thầu xây lắp các công trình có giá trị lớn.

Sản lượng thực hiện tăng 12,65% tương ứng với tăng 46,73 tỷ đồng là do công ty đã thực hiện việc thanh quyết toán nhanh dẫn đến doanh thu tăng 30,61% tương ứng tăng 92,3 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tăng nhưng biên chế bộ máy quản lý trong công ty và chi phí khấu hao tài sản cố định cũng như các khoản chi phí khác tăng không đáng kể, do đó tỷ lệ chi phí/doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận tăng.

Được biết, đại hội cổ đông bất thường của PXI đã thông qua việc trả cổ tức năm 2010 là 16% trên vốn điều lệ và phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Trong đó phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2; phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 12.000 đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2011.

Số vốn huy động được dự kiến là 320 tỷ đồng nhằm đầu tư dự án Khu chung cư PVC-IC  tại 242 Nguyễn Hữu Cảnh, Vũng Tàu; dự án Khu nhà phức hợp tại 33 đường 30/4, phường 9, Vũng Tàu và đầu tư Nhà máy gạch nhẹ.

Năm 2010, PXI đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,5 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần