DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quản lý dân cư

20-11-2014 21:56
Kinhtedothi - Là một công dân thủ đô, tôi rất quan tâm đến vấn đề cư trú và quản lý dân cư trên địa bản Thủ đô Hà Nội. Mong quý báo cho tôi được biết Luật Thủ đô quy định như thế nào về quản lý dân cư? Nguyễn Vũ Giang (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm).
Trả lời

Việc quản lý dân cư và vấn đề cư trú trên địa bàn Thủ đô là một vấn đề quan trọng, góp phần quản lý ổn định về dân cư trên địa bàn. Luật Thủ đô quy định vấn đề này tại Điều 19. Cụ thể như sau:

- Dân cư trên địa bàn Thủ đô được quản lý với quy mô, mật độ, cơ cấu theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

- Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành; phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng Thủ đô phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm nhằm hạn chế tình trạng di dân tự phát vào nội thành.

- Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành: Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú; Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định củaHội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.
TAG: