Quảng Bình giảm 42 cấp phó, tinh giản trên 1.100 biên chế

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/11, Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ để nghe báo cáo về tình hình sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, công tác tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19, Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang kết luận hội nghị
Tính đến tháng 10/2018, qua rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị, trong tỉnh đã giảm được 42 cấp phó, giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập, 8 lãnh đạo cấp trưởng của 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 lãnh đạo cấp phòng. Toàn tỉnh có 5 địa phương trình hồ sơ thẩm định với 71 thôn, bản, tổ dân phố đề nghị sáp nhập, hợp nhất lại thành 35 thôn, bản, tổ dân phố.
Về tinh giản biên chế, đến nay Quảng Bình đã giảm 1.100 biên chế, bao gồm 94 biên chế công chức, đạt 4,7%, còn phải giảm 5,3%, tương ứng phải giảm 115 biên chế, trung bình mỗi năm 39 biên chế. Về biên chế sự nghiệp, đã giảm 1.006 biên chế, đạt 4,3%, còn phải giảm 5,7%, tương ứng với phải giảm 1.338 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 446 biên chế.
Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: “Ngành Nội vụ cần tham mưu thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế.
Trước mắt là tham mưu sắp xếp lại các phòng, ban trực thuộc của các đơn vị hành chính, giao trách nhiệm cho từng ngành cụ thể và quy định lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng. Quá trình triển khai cần theo dõi những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; căn cứ đặc thù từng ngành để điều chỉnh, phân bổ biên chế phù hợp. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các nội dung sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến 2020, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.