Quốc hội thành lập đoàn giám sát tối cao về sử dụng nguồn lực chống dịch

Nguyễn Vũ
Chia sẻ

Kinhtedothi- Sáng 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, trong đó có nội dung về sử dụng nguồn lực chống dịch và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” được 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội đại biểu tán thành. Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực chống dịch
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực chống dịch

Phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 (sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017) đến ngày 31/12/2022 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4/2023, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” với 93,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nghị quyết phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn.làm trưởng đoàn giám sát về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn.làm trưởng đoàn giám sát về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Quochoi.vn

Phạm vi giám sát là việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước; Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước; Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; đồng thời kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Trước đó, trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về 2 dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường để bảo đảm tính khả thi và giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch giám sát chi tiết với các nội dung cụ thể về mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương thức giám sát; đồng thời, trong quá trình tổ chức triển khai, Đoàn giám sát có thể mời đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành để giải trình, làm rõ thêm nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần