Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký Quyết định số 895/QĐ-UBCK, ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Theo đó, Quy chế quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của: Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại lý đấu giá và nhà đầu tư tham gia đấu giá. Đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá, ngoài việc nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần cho đại lý đấu giá, nhà đầu tư phải nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Nếu nhà đầu tư vi phạm các quy định tham gia đấu giá sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần