DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quý III/2021, xây dựng chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự

Như Hương
10-03-2021 19:27
Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo này.
Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự (PTDS) (hoàn thành Quý I/2021); tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PTDS (hoàn thành Quý II/2021); xây dựng Chiến lược Quốc gia PTDS (hoàn thành Quý III/2021); xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2021-2025 (hoàn thành trong năm 2021).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự cấp bộ và địa phương; các bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Thông tin và Truyền thông; các Đài: Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về PTDS cho cộng đồng. Bộ Quốc phòng xây dựng nội dung chương trình và biên soạn tài liệu huấn luyện PTDS cho các đối tượng (hoàn thành Quý II/2021); bồi dưỡng nghiệp vụ tập huấn về khắc phục thảm họa chiến tranh (hoàn thành Quý III/2021). Quý III/2021, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về phòng, chống, ứng phó các tình huống thảm họa cơ bản.

Quyết định cũng phân công cụ thể cơ quan chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập; chỉ đạo công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị PTDS; chỉ đạo công tác kiểm tra.