Rà soát tổng thể cung - cầu bất động sản

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Xây dựng đang giao các đơn vị chức năng tập trung tính toán lại tổng thể cung - cầu bất động sản, tập trung vào hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trước mắt, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện chính sách và việc giải quyết bài toán về thị trường bất động sản hiện nay sẽ phải xuất phát từ chính thực tiễn.

Bộ Xây dựng đang giao các đơn vị chức năng tập trung tính toán lại tổng thể cung - cầu trên phương diện vĩ mô, thông qua việc đánh giá lại toàn bộ quỹ đất của các dự án đã được duyệt; phân loại cụ thể những dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng, đang bồi thường dở dang và chưa bồi thường giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, việc rà soát sẽ tập trung vào hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
 
Rà soát tổng thể cung - cầu bất động sản - Ảnh 1
 
Việc rà soát cung cầu bất động sản sẽ tập trung vào hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ thống kê số lượng các dự án, mức độ và quy mô đầu tư cân đối với quy hoạch phát triển của từng địa phương, phù hợp với tăng dân số, tránh tình trạng cung vượt xa cầu.

Ngoài việc đưa ra lộ trình phát triển quỹ nhà ở phù hợp, phải rà soát để điều chỉnh lại công năng, quy mô, cơ cấu sản phẩm trên nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên đất đai, đảm bảo hiệu quả của nhà đầu tư, phù hợp với nhu cầu của người dân.

 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần